Måla element

,

Om du vill måla metallytor som exempelvis plåt eller element är det viktigt att använda färg som är särskilt utvecklad för ändamålet.

Tvätta först ytan med målartvätt och skölj noga. Metallrena ytor behöver grundmålas innan du kan applicera färgen du valt. Enklast är oftast att använda pensel, men du kan också sprutmåla med högtrycksspruta eller vanlig spruta. Tänk på att färgen då ska spädas en aning.

Färdigheter

Upplagt på

23 januari, 2019